top of page

יואבי מגיע לבריכה. כמו ילדים רבים בגילו, הוא חושש להיכנס למים ולצלול...

בעזרת תמיכה והכוונה נכונה של משפחתו, הוא מתגבר על האתגר ומצליח.

הורים וילדים מתמודדים עם המים ועם נושא החשש מהמים כבר מהמקלחת הראשונה, דרך בריכת הפעוטות ומעבר לבריכת הגדולים.

הספר בא להזכיר להורים את תפקידם החשוב ביצירת נינוחות והרגלי מים, ולתת להם כלים לקראת המעבר של ילדיהם לעצמאות במים ולשחייה.

ספר הילדים - סיפור בריכה

הוצאה לאור

הספר בהוצאה לאור צפרא

bottom of page